ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลตันหยงลิมอ ประจำปีงบประมาณ 2564

อบต.ตันหยงลิมอ ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลตันหยงลิมอ ประจำปีงบประมาณ 2564
194 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7367-0052 โทรสาร 0-7367-0052 E-mail:info@tanyonglimo.go.th
© Copyright 2010. Tanyonglimo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer