ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ตันหยงลิมอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2564 กำหนดชำระไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ภายในเดือนมิถุนายน 2564 หากพ้นกำหนดชำระจะต้องเสียค่าปรับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
194 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7367-0052 โทรสาร 0-7367-0052 E-mail:info@tanyonglimo.go.th
© Copyright 2010. Tanyonglimo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer