ข่าวเด่น (Hot News)
อบรมการจักสานผลิตภัณฑ์จากย่านเตาไฮและกาบหลาวโอน

อบต.ตันหยงลิมอ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดอบรมการจักสานผลิตภัณฑ์จากย่ายเตาไฮและตีหมาจากกาบหลาวโอน ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563
194 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7367-0052 โทรสาร 0-7367-0052 E-mail:info@tanyonglimo.go.th
© Copyright 2010. Tanyonglimo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer