ข่าวกิจกรรม
กระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ

กระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
194 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7367-0052 โทรสาร 0-7367-0052 E-mail:info@tanyonglimo.go.th
© Copyright 2010. Tanyonglimo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer