ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมลงพื้นที่ทำความสะอาด มัยิดบ้านดามาบูเวาะ หมู่ที่ 1

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยพนักงานดับเพลิง ลงพื้นที่ทำความสะอาด มัยิดบ้านดามาบูเวาะ หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงลิมอ เพื่อต้อนรับ วันอีฎิ้ลฟิตรี
194 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ 0-7367-0052 โทรสาร 0-7367-0052 E-mail:info@tanyonglimo.go.th
© Copyright 2010. Tanyonglimo.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer